Зустріч з Василем Хитруком

     В Коломийській центральній районній бібліотеці   відбулася зустріч з Василем Хитруком   —  ученим-етноісториком філософського спрямування, культурологом,   санскритологом, письменником, перекладачем, членом Національної спілки письменників України, членом правління Товариства краєзнавців України (з дня заснування).

     В основі зустрічі – обговорення  ґрунтовної праці з етноісторії України та Європи «Золота булава. Духовний Код Трипілля, України і Європи».    Книга писалася близько 30 років, опрацьовано великий масив джерельного та фактичного  матеріалу. Праця складається з 24 розділів, десятків додатків.    І як пояснив сам автор її назву, вона про закон землі, бо на санскриті слово «бу» означає «закон», а «лава» — земля.   Автор вперше наводить 33 приклади вживання назви «Україна» в різних джерелах, саме в написанні «Україна» – на відміну від використовуваної в історичній науці назви «Окраїна».
     Твір являє собою своєрідне дослідження розвитку земних цивілізацій, які досягли найбільшого розквіту в мирні часи.   Стосується це і далеких предків українського народу, який в давнину досяг високого культурного розвитку.
   Відповідаючи на запитання про відмінність його поглядів від уже усталених, традиційних на етноісторію народів   світу, Василь Хитрук зазначив, що він, спираючись на давні тексти та зображення, зумів по-іншому потрактувати світову і зокрема українську етнографію.
    Так, простежуючи слова на санскриті, він наводив багато тотожних з ними слів української мови,    акцентував увагу на історії мови, її походженні і розвитку.   Розглядалися питання поразок української державності та   її причини. Основною проблемою автор вважає брак єдності між народом, відсутність почуття монолітності.
  Це книга про людство, його життя, головні принципи розвитку і процвітання. Автор з нової точки зору розглядає роль предків українців на світовій арені  і пов’язану з ним етногенетичну історію оріїв — аріїв, укрів — брахманів, трипільців або пелазів, сколотів — кельтів, готів, сармато-скіфів, галичан — галів та інших.
   «Золота булава» – це  урок  взаємин, доброзичливості, мирного співіснування і толерантності, бо тільки тоді людство, досягатиме прогресу в своєму цивілізаційному розвитку.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *