Хранитель духовних скарбів України

         Наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них – світовідчуття та світосприймання нашого народу. У них пояснюються та обґрунтовуються взаємини між людьми, цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі.

           Василь Скуратівський (1939 – 2005) – один з найвідоміших українських народознавців ХХ століття. Своє багатолітнє творче життя він присвятив дослідженню історії свого народу й роду, вивченню його звичаїв, традицій, обрядів, життєвих правил, пізнанню багатющої духовної культури наших предків. До відзначення 80 – річчя від дня народження, відомого народознавця, в бібліотеках – філіях сіл Грабич, Сідлище  відбулися голини народознавства “Хранитель духовних скарбів України”.

с. Грабич

с. Сідлище